Política de Privacitat

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals obligatòries que sol·licitem en els nostres formularis són de compliment necessari per poder obtenir els nostres serveis. Seran inclosos en un arxiu automatitzat del què és titular Cristina Redondo, i el seu tractament està exclusivament destinat a les finalitats expressades en les clàusules informatives de la nostra política de protecció de dades.

Aquí pot llegir la nostra Política de Protecció de Dades, i al web Avís Legal, abans de prestar el seu consentiment.

Marqui “Si he llegit i accepto la política de privacitat” per prestar el consentiment per al tractament de les seves dades en conformitat amb les nostres clàusules informatives recollides en la nostra política de protecció de dades.

Li informem que té dret a revocar el seu consentiment quan desitgi.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari hagi de facilitar cap informació. Quan es faciliti alguna dada de caràcter personal, la informació recollida en aquest lloc web serà tractada de forma legal i licita en conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relativa amb la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de legislació aplicable.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament serà Cristina Redondo, domicili al carrer Prior Tàpia no 26, 08222-Terrassa, Barcelona, (Espanya), amb NIF: 45.486.652-N Telèfon: 629 84 36 74, correu electrònic: info@redondocristina.com, i està legitimada per al seu tractament a través del consentiment

 1. Com obtenim les seves dades i amb quina finalitat les tractem?

Cristina Redondo, no sol·licita en la seva pàgina web dades dels usuaris que la visiten.

És l’usuari qui ens facilita les seves dades identificatives i de contacte amb l’objectiu de possibilitar mitjançant d’aquesta web, o xarxes socials, l’enviament de les nostres propostes que recolliran informacions diverses relacionades amb els productes o serveis d’aquest lloc, reportatges o entrevistes, infografies o material divulgatiu, fotografies o vídeos, i per a la prestació i millora dels nostres serveis i la seva gestió.

 1. Què tipus de dades tractem?

Per a la provisió de certs serveis només és necessari que faciliti les seves dades de contacte i dades identificatives.

 1. Per què podem tractar la seva informació?

L’alta en els serveis, amb el seu consentiment, permet tractar les seves dades exclusivament amb les finalitats sol·licitades.

 1. A qui comuniquem la seva informació?

Les seves dades no són objecte de comunicació a terceres empreses exceptuant aquells casos en els que l’usuari presti el seu consentiment exprés. Així mateix, no està previst que es realitzin Transferències Internacionals de Dades, excepte les previstes en les cookies.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades exclusivament durant el termini necessari per a permetre la seva navegació per la pàgina web, analitzar la seva navegació (en cas d’acceptació de la política de cookies) o gestionar els serveis objecte de la seva sol·licitud.

En el moment de que deixin de ser necessàries, les dades seràn suprimides conforme al disposat en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, essent disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el plaç de prescripció de les anotacions que poguessin deriva i, transcorregut el període de bloqueig, la seva completa eliminació.

 1. Quins són els seus drets?

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: Conèixer el tipus de dades que estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades per ser aquestes inexactes o no veritables.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estan essent tractades.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.
 • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes indicats anteriorment.
 • Dret a revocar el consentiment prestat.
 • Dret a interposar una reclamació davant de l’Autoritat de control (a Espanya L’AEPD).

Pot exercitar els seus drets per correu electrònic adreçant-se a la direcció de correu electrònic: info@redondocristina.com, indicant el dret a exercitar i acompanyant la documentació requerida.

A la pàgina web de l’AEPD pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets.